Minicenter Køge Ås

Minicenter Køge Ås

Minicenter Køge Ås ligger på nordsiden af Køge Ås, som er en højderyg dannet af en smeltevandsflod fra den sidste istid, for ca. 12.000 år siden.


Hytten er på 30 kvadratmetre med elvarme. Der er et opholdsrum med bord og stole, samt et rum med køkkenafsnit og to toiletter. Der er 2 kogeplader, kaffemaskine samt køleskab.


På Minicenter Køge Ås´ område (se markering på kort), må man færdes uindskrænket hele året undtagen i april og maj, hvor der kun må færdes på veje og stier af hensyn til dyr og fugles yngletid. På de få dage i efteråret, hvor skoven er lukket på grund af jagt, må man kun færdes på stien fra P-pladsen til de 2 hytter samt på minicenterets område (se kort). På den øvrige del af Åsen må man færdes på veje og stier. I øvrigt vil de almindelige regler, der findes ved alle indgange til Åsen, være gældende.


OBS Minicenter Køge Ås må kun benyttes til arrangementer for og med børn.

Parkering og tilkørsel
Der er ikke tilladt at køre ind i skoven. Parkering skal ske på den offentlige parkeringsplads. Er der ikke plads her, kan parkering ske på Salbyvej. Parker IKKE på de private veje og overhold i øvrigt reglerne for parkering.


Kontakt

Hyttevagt:

Egon

Tlf: 21 74 90 89

Email: hyttevagt@spejdernes.dk


Udlejning:

Jan

Email: udlejer@spejdernes.dk


Hyttens adresse

Salbyvej 23, 4600 Køge

(Der kan ikke sendes post til denne adresse)


Download

Folder om Minicenter Køge Ås

Guide til Nøgleboksen

Kort over området

Kort med sti fra parkeringsplads

Kørselsvejledning