Lejrpladsen Ejby Sø

Ejby Sø ligger midt i et lille naturskønt område tæt på Ejby – kun 8 km fra Køge.Det er Spejdernes Naturcentre der ejer grunden og som sørger for udlejningen og vedligeholdelse. Lejrpladsen indeholder en shelter med plads til ca. 8 overnattende, et toilet, drikkevand, en udendørs vaskeplads samt plads til ca 6 telte. Der er endvidere en bålplads og en flagstang. Flaget ligger i skuret og bør altid benyttes.

Spændende Naturområde
Området er oprindeligt dannet ved tilgroning af et større søområde. På kort fra 1897 kan man se mose og tilgrænsende våde enge strække sig langt mod vest på den anden side af Møllebækken. Mosen har indtil for ca. 50 år siden været anvendt til græsning. Bønder og husmænd har gravet tørv i mosen helt tilbage i 1800 tallet. Dette har efterladt vandfyldte grave og mellemliggende “tørvebænke”.Området har et meget rigt fugleliv.

Praktisk information

Køge Å stien
Køge Å stien går tæt forbi lejrpladsen Ejby Sø. Stien følger Køge Å fra Humleore/Borup i vest til Køge i øst, se mere om Køge Å stien her.

Udlejer og hyttevagt
Pladsen må kun benyttes efter forudgående aftale med udlejer.

Parkering
Da det sidste stykke vej ofte er meget mudret, skal biler parkeres på Præstemarksvej.

Brænde og bål
Medbring selv brænde, da der kun er meget begrænset med brænde i området. Træerne må ikke bruges til brænde. Der må tændes bål på de indrettede bålpladser. I tørre perioder kan der også blive forbud imod bål på bålpladserne.

Medbring
I skal huske toiletpapir, affaldssække, brænde og tændstikker.

Nøgle
Nøglen til lejrpladsen modtager I fra udlejeren. Nøglen skal retur straks efter I forlader pladsen.

Toilet

Der er ikke kloakeret, hvilket betyder at toilettet løber ud i en tank med begrænset kapacitet. Vær opmærksom på, at I ikke bruger mere vand end nødvendigt. Hvis der bliver behov for at tømme tanken, kan I kontakte vores hyttevagt eller udlejeren.

Affald
Alt affald tages med hjem.

Kontakt

Hyttens adresse

Engvej, Ejby, 4623 Lille Skensved

(Der kan ikke sendes post til denne adresse)