Minicenter Køge Ås

Minicenter Køge Ås ligger på nordsiden af Køge Ås, som er en højderyg dannet af en smeltevandsflod fra den sidste istid, for ca. 12.000 år siden.

Hytten er på 30 kvadratmetre med elvarme. Der er et opholdsrum med bord og stole, samt et rum med køkkenafsnit og to toiletter. Der er 2 kogeplader, kaffemaskine samt køleskab.

På Minicenter Køge Ås´ område (se markering på kort), må man færdes uindskrænket hele året undtagen i april og maj, hvor der kun må færdes på veje og stier af hensyn til dyr og fugles yngletid. På de få dage i efteråret, hvor skoven er lukket på grund af jagt, må man kun færdes på stien fra P-pladsen til de 2 hytter samt på minicenterets område (se kort). På den øvrige del af Åsen må man færdes på veje og stier. I øvrigt vil de almindelige regler, der findes ved alle indgange til Åsen, være gældende.

OBS Minicenter Køge Ås må kun benyttes til arrangementer for og med børn.

Parkering og tilkørsel
Der er ikke tilladt at køre ind i skoven. Parkering skal ske på den offentlige parkeringsplads. Er der ikke plads her, kan parkering ske på Salbyvej. Parker IKKE på de private veje og overhold i øvrigt reglerne for parkering.

Brug af Minicenter

Minicenter Køge Ås kan bruges hverdage og lørdage. De fleste søndage benyttes Minicenteret af Køge Spejderne – men skriv til udlejer@spejdernes.dk for at høre om tilgængelighed, hvis du vil leje Minicenteret en søndag.

Efter brug af Minicenteret, er du selv ansvarlig for grundig rengøring. Dette inkluderer rengøring af toiletterne, feje og vaske gulv. Køkkenet og brugt køkkenudstyr skal gøres rent. Køleskabet gøres rent, og efterlades åbent og slukket.

Du kan overnatte i Minicenteret, men du skal være opmærksom på, at du de fleste dage skal forlade hytten inden kl 09.00 om morgenen.

Ved leje af hytte kan du skrive en kommentar til udlejer, såfremt du har specielle ønsker. Du kan leje Minicenteret på dette link.

Kontakt

Hyttens adresse

Salbyvej 23, 4600 Køge

(Der kan ikke sendes post til denne adresse)