Handelsbetingelser

Handelsbetingelser – SUC

Gælder for kurser, arrangementer og medlemskontingent udbudt af Spejdernes Udviklingscenter. Vores handelsbetingelser beskriver hvordan vi håndterer:

• Tilmelding og afbud • Betaling
• Kontingent

og hvilke rettigheder du som betaler har.

Disse betingelser gælder ved tilmelding til og betaling af arrangementer, kurser, leje af udstyr samt for kontingent (medlemskab), som afholdes af Spejdernes Udviklingscenter. Betingelserne skal accepteres for at kunne gennemføre betaling eller tilmelding til arrangementer med eller uden betaling.

Udbyder

Spejdernes Udviklingscenter

Lodskovvej 1
4600 Køge info@spejdernes.dk Tlf. 29936270 CVR nr. 29564639

Tilmelding til kurser og arrangementer

Tilmeldingen er bindende. Læs nærmere om fortrydelse i pkt. Afmelding. Tilmelding til kurser og arrangementer, sker via www.spejdernes.dk.

Kontingent

Kontingent for medlemskab opkræves fra den dato indmeldelsen finder sted og indtil skriftlig udmeldelse er modtaget. Opkrævning fremsendes pr. mail med link til betaling eller man kan vælge at registrere sit betalingskort, hvorefter kontingentet opkræves som abonnement, se afsnit om abonnement.

Priser

Alle priser på www.spejdernes.dk er i danske kroner.

Betaling

Vi fremsender faktura som skal betales senest på den angivne dat.

Afmelding (Fortrydelsesret)

Køb af kurser og arrangementer på www.spejdermes.dk er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Medlemskab kan opsiges dags varsel. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Kontaktoplysninger

Som deltager på et af Spejdernes Udviklingscenters kurser og arrangementer accepterer du, at Spejdernes Udviklingscenter må kontakte dig på de angivne kontaktoplysninger både før, under og efter kurset/arrangementet med spørgsmål relevant for kurset og/eller betaling.

Ekspedition/deltagerbekræftelse

Spejdernes Udviklingscenter ekspederer alle tilmeldinger hurtigst muligt. Når du har gennemført din tilmelding, modtager du en besked via e-mail med bekræftelse af din tilmelding.

Forbehold

Spejdernes Udviklingscenter kan se sig nødsaget til at aflyse et kursus eller arrangement. Sker dette vil tilmeldte deltagere modtage besked herom, samt få refunderet deltagerafgiften.

Ændringer

Kurser:

Vi udvikler løbende vores kurser, og derfor kan der forekomme ændringer i kursusbeskrivelserne. Eventuelle ændringer bliver offentliggjort og opdateret på www.spejdernes.dk. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, kursussted, pris, kursusleder og indhold samt ret til at aflyse et kursus eller et arrangement, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat. Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mailadresse, der er opgivet ved tilmelding.

Øvrige arrangementer:

Vi bestræber os på at på at holde vores informationer om arrangementer opdateret via vores hjemmeside på www.spejdernes.dk. Sker der ændringer eller aflysning vil den enkelte deltager få besked direkte til den e- mailadresse, der er opgivet ved tilmelding.

Forbehold

Du skal acceptere disse betingelser for at handle på medlem.dds.dk.

Købe- og aftaleretlige regler

Når du handler på spejdernes.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. særligt Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Persondata

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Spejdernes Udviklingscenter, som dataansvarlige, give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om: 1. hvilke oplysninger der behandles, 2. behandlingens formål, 3. hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4. hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Spejdernes Udviklingscenter gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Spejdernes Udviklingscenter opbevarer din oplysninger forsvarligt, og giver kun adgang til dine data for personer med relevante arbejdsopgaver. Når vi ikke har behov for dine data længere, så sletter vi dem igen.

Tvister

Enhver tvist om handel på www.spejdernes.dk, og om disse vilkår, afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.