Projekter

Vi har ofte gang i forskellige projekter, der alle har til formål at skabe bedre betingelser for børn og unge, med fokus på aktiviteter med naturen som en attraktiv ramme.

Hjernespejd

I samarbejde med Køgespejderne og Anette Prehn, er vi i gang med at udarbejde spejderaktiviteter med fokus på bøgerne i Hjernevenner-serien.

Naturgrund

I samarbejde med Køgespejderne er vi i gang med at etablere et projekt, hvor vi vil omdanne landbrugsjord til natur med stor biodiversitet.

Integration

Vi er ved at skabe et projekt, hvor børn og unge med ikke-vestlig baggrund, får positive oplevelser i foreningslivet.

Kontakt os for at høre mere om de aktuelle projekter