Projekter

Vi har ofte gang i forskellige projekter, der alle har til formål at skabe bedre betingelser for børn og unge, med fokus på aktiviteter med naturen som en attraktiv ramme.

Integration

Vi er ved at skabe et projekt, hvor børn og unge med ikke-vestlig baggrund, får positive oplevelser i foreningslivet.

Naturgrund

I samarbejde med Køgespejderne er vi i gang med at etablere et projekt, hvor vi vil omdanne landbrugsjord til natur med stor biodiversitet.

Hjernespejd

I samarbejde med Køgespejderne og Anette Prehn, er vi i gang med at udarbejde spejderaktiviteter med fokus på bøgerne i Hjernevenner-serien.


Kontakt os for at høre mere om de aktuelle projekter